Pray For MH370

Pray For MH370

GEJALA SOSIAL DI SELANGOR: SIDANG AKHBAR

SIDANG AKHBAR
Oleh
Dr. Halimah Ali
EXCO Pendidikan, Pendidikan Tinggi & Pembangunan Modal Insan
Kerajaan Negeri Selangor

Berhubung
Usaha Kerajaan Negeri Selangor Dalam Menangani Isu Gejala Sosial di kalangan Rakyat Selangor

Bertempat : Hotel Quality Shah Alam
Tarikh : 22 januari 2010
Masa : 11.00 pagi


Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Selangor ingin menegaskan keprihatinannya terhadap aspek pembangunan modal insan rakyat Negeri Selangor dan akan secara berterusan mencari jalan terbaik dalam menjayakannya. Pihak kerajaan negeri juga telah mengenal pasti kekangan dan halangan yang timbul dalam usaha membentuk keperibadian mulia rakyat terutama yang melibatkan golongan remaja dan belia. Antara kekangan dan halangan ini ialah isu gejala sosial, yang banyak diperkatakan tetapi kurang diambil tindakan, bukan sahaja menjolok mata dan hati nurani kita tetapi turut juga serta mengganggu-gugat ikatan kekeluargaan dan kemasyarakatan.

Gejala sosial yang melanda masyarakat terutama yang melibatkan golongan remaja dan belia seperti sumbang mahram, buang bayi, video lucah, lumba haram dan sebagainya telah memporak-perandakan institusi kekeluargaan dan mengancam keutuhan dan keharmonian masyarakat dan negara. Fenomena ini dijangka akan bertambah tenang jika tiada tindakan yang drastik dan efektif dirangka dan dilaksanakan segera.

Menyedari hakikat ini dan juga berdasarkan aduan dan rayuan daripada ibu bapa, pemimpin tempatan dan orang ramai, Kerajaan Negeri Selangor melalui EXCO Pendidikan, Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Modal Insan telah mengambil 3 pendekatan segera iaitu:

1) Menubuhkan Jawatankuasa Induk menangani isu gejala sosial Selangor yang dipengerusikan oleh EXCO Pendidikan, Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Modal Insan sendiri dan dianggotai beberapa ADUN, pegawai kanan kerajaan, Datuk Bandar dan YDP pihak berkuasa tempatan, pihak polis, JAIS, tokoh-tokoh yang berkaitan dan wakil-wakil badan bukan kerajaan (NGO). Jawatankuasa ini bertanggungjawab merangka polisi kerajaan negeri berhubung isu gejala sosial dan memantau pelaksanaan program-program susulan.

2) Melantik Pusat Kecemerlangan Umah (Ummah Centre), sebuah badan bebas bagi melakukan bancian berhubung ”Persepsi Pelajar-pelajar Di Selangor Berhubung Isu Gejala Sosial Dan Langkah-langkah Menanganinya”. Bancian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana persepsi pelajar-pelajar di Selangor berhubung isu gejala sosial dan kesan terhadap kehidupan mereka.

3) Melaksanakan Program Generasi Idaman Selangor atau singkatannya GeMS, satu program khas bersepadu yang akan mengendalikan segala aktiviti berhubung isu gejala sosial di Selangor. Program GeMS akan dikendalikan oleh Jawatankuasa Pelaksana GeMS yang dipengerusikan oleh YB Dr. Ahmad Yunus Hairi, Pembantu EXCO Pendidikan, Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Modal Insan.

Bancian yang dibuat oleh Ummah Centre ke atas 1,905 responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan 1 hingga 5 di seluruh Selangor, yang ditemubual secara rawak antara 14 hingga 28 Disember 2009, mendapati:

I. 74.3% responden berpandangan bahawa gejala sosial adalah serius sementara 0.7% berpendapat bahawa ia tidak membimbangkan. Kajian mengikut etnik dan gender pula menunjukkan trend yang sama di mana lebih 70% berpandangan bahawa gejala sosial di kalangan mereka adalah serius.

II. 100% responden menyedari kewujudan isu gejala sosial di kalangan mereka dan 99.1% mengakui bahawa gejala sosial sememangnya mengganggu kehidupan mereka. Kebimbangan utama mereka ialah gejala sosial ini akan mempengaruhi diri mereka untuk terlibat sama (49.7%).

III. Responden Melayu memilih maksiat/pergaulan bebas, video lucah/pornografi dan lumba haram sebagai 3 jenis gejala sosial yang paling serius, manakala responden Cina dan India, mereka memilih gangsterisme/buli, disiplin pelajar dan dadah.

IV. Lebih 85% responden berpandangan bahawa masalah keluarga dan pengaruh rakan menyumbang kepada gejala sosial. Usaha Rehabilitasi, pada pandangan lebih 65% responden, adalah sukar kerana pengaruh rakan dan kegagalan mengawal diri sendiri.

V. 68.8% responden merasakan bahawa program kerajaan negeri setakat ini tidak berkesan dalam menangani isu gejala sosial dan hanya 14% yang berpendapat ia sangat berkesan. Lebih 60% responden berpandangan bahawa keluarga dan kerajaan persekutuan yang bertanggungjawab menangani gejala sosial diikuti kerajaan negeri (52.6%). Hanya 12.9% responden berpandangan bahawa guru/sekolah bertanggungjawab dalam menangani isu gejala sosial ini.

VI. 56.3% responden memilih aktiviti luar (outdoor activities) sebagai aktiviti yang sesuai untuk menangani isu gejala sosial, jauh meninggalkan program motivasi dan pendidikan (kurang dari 25%).

VII. Pemerhatian sendiri, maklumat dari rakan dan televisyen adalah 3 penyumbang besar kepada sumber maklumat berhubung isu gejala sosial di kalangan pelajar. Peratusan yang rendah kepada guru dan ibu bapa (kurang daripada 8%) membayangkan masalah komunikasi antara manusia yang mempunyai pengaruh besar terhadap pelajar dalam perkara-perkara yang menjadi kepentingan hidup mereka.

Program Generasi Idaman Selangor (GeMS) adalah program khusus kerajaan Negeri Selangor dalam menangani gejala sosial di kalangan remaja dan belia negeri Selangor. Ia berteraskan kaedah ”5P” yakni Pembangunan, Pencegahan, Pencelahan, Penguatkuasaan dan Pemulihan ke atas golongan sasaran secara bersepadu dan bersifat jangka panjang.

Pihak kerajaan negeri telah melaksanakan Program GeMS di Shah Alam pada tahun 2009 sebagai program ujian dan akan mengembangkannya ke seluruh Selangor pada tahun 2010 dengan sasaran peserta seramai 12,000 orang. Golongan tersebut terdiri daripada golongan remaja dan belia yang terlibat dalam gejala sosial (dikenalpasti sebanyak 22 jenis gejala sosial) dan dari kalangan mereka yang berisiko tinggi yakni mereka yang berkawan dengan golongan yang terlibat dengan gejala sosial atau mempunyai keluarga yang bermasalah atau bermasalah di sekolah dan dalam pelajaran. Program GeMS juga akan melibatkan ibubapa dan guru golongan sasaran dalam aktivitinya.

Program GeMS juga akan memberi tumpuan khusus kepada kawasan fokus iaitu di Taman Flat Sri Perantau, Klang dan Desa Kasih di Sabak Bernam untuk pelaksanaan dan pemantauan aspek gejala sosial ke atas golongan remaja dan belia kawasan berkenaan.

Akhir kata, Kerajaan Negeri Selangor berharap, selain daripada program GeMS ini, kerjasama erat antara agensi kerajaan, pihak berkuasa, pihak keselamatan, jawatankuasa kampung, masjid dan surau, rukun tetangga, NGO dan penduduk setempat dalam membenteras gejala sosial amat diperlukan.

Comments :

0 comments to “GEJALA SOSIAL DI SELANGOR: SIDANG AKHBAR”
 

x

Photobucket

e


Popular Posts

Followers


View My Stats

pautan lain

  • - Mesyuarat Agung Khas AMALNITA perihatin Pelancaran Tabung PDS AMALNITA dan anda
    2 years ago
  • "Paciaru" atau breakfast. - Yb Meru bersama Mr.Maniam turun padang memantau jalan2 berlubang di susur keluar highway Setia Alam ke Jln Meru dan Jln Korporat Kawasan Meru ...
    2 years ago

Ab

zwani.com myspace graphic comments

x

Photobucket

Recent Comment

ISLAMICITY

SEARCH THE TRUTH

Search in the Quran
Search:
Download | Free Code
www.SearchTruth.com