Pray For MH370

Pray For MH370

SEDUTAN BAJET 2009 SELANGOR

Komen dari Pakar Ekonomi

Kanan Bank Islam Malaysia Berhad, Azrul Azwar Tajuddin mengenai bajet Selangor 2009:

"Secara keseluruhannya, Bajet 2009 Negeri Selangor dengan jelas menunjukkan suatu

anjakan paradigma di mana kerajaan negeri cuba mencapai keseimbangan di antara

pembangunan fizikal, kesejahteraan dan kebajikan rakyat serta pemuliharaan alam

sekitar menerusi hala tuju strategik dan perancangan berteraskan prinsip keupayaan

(competence), kebertanggungjawaban (accountability) dan ketelusan (transparency)

dalam segala urusan pentadbiran dalam kerajaan negeri, agensi, badan berkanun, pihak

berkuasa tempatan (PBT) dan organisasi lain yang berkaitan."

YB Dr Khir Toyo selaku Ketua Pembangkang Kerajaan Negeri Selangor dilaporkan sebagai

berkata "Bajet biasa sahaja, tiada keistimewaan, hanya kaburi mata rakyat. Tiada

beza dengan bajet yang dirancang dan telah terlaksana oleh BN dibawah beliau".

Oleh kerana masalah teknikal (dokumen bajet mempunyai 32Mb dan terdiri dari 523 muka

surat bersaiz A4 mengambil masa 25 minit dalam PDF untuk dimuat-turun) maka saya

tidak dapat memuat-turunkan dokumen sepenuhnaya.
Bajet 2009 satu anjakan paradigma

sinar Harian
BAJET Selangor 2009 yang dibentangkan Menteri Besar, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, Isnin lalu mendapat reaksi positif pelbagai pihak walaupun ada sesetengah menganggapnya sebagai bajet populis. Golongan berpendapatan rendah dan miskin di Selangor terbela dengan mendapat lebih banyak manfaat dari bajet itu.

Tidak ketinggalan usaha pentadbiran baru kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor untuk mengekalkan taraf negeri maju dan bersedia bekerja keras bagi ‘memewahkan rakyat Selangor’ menerusi pelaksanaan beberapa program dalam agenda Merakyatkan Ekonomi Selangor. Kami sempat mendapatkan komen dari Pakar Ekonomi Kanan Bank Islam Malaysia Berhad, Azrul Azwar Tajuddin mengenai bajet Selangor 2009. Ikuti pandangannya:

Secara keseluruhannya, Bajet 2009 Negeri Selangor dengan jelas menunjukkan suatu anjakan paradigma di mana kerajaan negeri cuba mencapai keseimbangan di antara pembangunan fizikal, kesejahteraan dan kebajikan rakyat serta pemuliharaan alam sekitar menerusi hala tuju strategik dan perancangan berteraskan prinsip keupayaan (competence), kebertanggungjawaban (accountability) dan ketelusan (transparency) dalam segala urusan pentadbiran dalam kerajaan negeri, agensi, badan berkanun, pihak berkuasa tempatan (PBT) dan organisasi lain yang berkaitan.

Agenda Merakyatkan Ekonomi yang juga tema bagi Bajet Negeri Selangor 2009 dan objektif jangka panjang kerajaan negeri di bawah Pakatan Rakyat ini sememangnya jelas mencirikan bajet ini baik secara harfiah atau atau dalam semangatnya kerana rakyat telah dikenal pasti sebagai aset utama dan nadi penggerak kemajuan.

Adalah ketara bahawa niat dasar serta segala langkah dan inisiatif Bajet 2009 ini adalah untuk menjana pembangunan yang memberi pengertian kepada rakyat jelata tanpa mengira kaum, agama, usia, darjat atau pegangan politik di samping menggalakkan semangat keusahawanan terutamanya di kalangan belia (45% daripada jumlah penduduk negeri Selangor) dan menarik pelaburan domestik dan antarabangsa.

Memandangkan Selangor sudah berjaya menjadi ‘developed state’ sejak tahun 2005, fokus kerajaan negeri terhadap usaha pengagihan saksama (to spread the wealth) secara terus dan telus nikmat daripada kemajuan yang dikecapi oleh negeri Selangor selama ini dialu-alukan dan bertepatan dengan masanya.

Untuk melaksanakan agenda kebajikan ini, Kerajaan Negeri Selangor akan menyiapkan ‘Dasar Kebajikan Negeri Selangor’ di mana kumpulan sasar adalah golongan kurang upaya, orang miskin, warga emas, masyarakat orang Asli, ibu tunggal dan insan kurang bernasib baik. Dengan anggaran bahawa 90% penduduk negeri Selangor tinggal di kawasan bandar, definisi kemiskinan berdasarkan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGL) seisi rumah di bawah RM731 sebulan bagi kemiskinan menyeluruh dan di bawah RM419 sebulan bagi kemiskinan tegar tidak realistik dan tidak cukup untuk menampung keperluan minimum sesebuah isi rumah memandangkan lonjakan kos sara hidup diakibatkan oleh kenaikan harga bahan api, makanan dan sebagainya. Dengan menaikkan paras PGL kepada RM1,500 sebulan, lebih ramai rakyat Selangor layak mendapat bantuan kerajaan walaupun kadar kemiskinan Selangor kini berada pada sekitar 30% dan bukannya 1.1% seperti yang dicatatkan berdasarkan PGL lama.

Namun, Bajet 2009 ini sama sekali tidak mengabaikan sektor korporat dan menggariskan inisiatif ke arah menjadi destinasi pelaburan utama di Malaysia dalam semua sektor terutamanya perindustrian/pembuatan, perkhidmatan dan pertanian untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi dan memberi peluang pekerjaan kepada penduduk negeri Selangor. Bajet 2009 juga menekankan betapa pentingnya agar sistem penyampaian kerajaan (public delivery system) ditambahbaik untuk menyediakan persekitaran yang kondusif kepada pelabur.

Kerajaan Negeri Selangor sememangnya berhasrat menarik pelaburan baharu berjumlah RM12 bilion setahun, bermula daripada tahun 2009 demi mencapai sasaran pelaburan melebihi RM35 bilion dalam tempoh RMK-9 (2006-2010). Menerusi Selangor State Investment Corporation (SSIC), Kerajaan Negeri Selangor sedang merangka strategi seperti Lembah Kelang 2 sebagai zon pelaburan; konsep hub serantau dengan membangunkan Selangor sebagai hub industri halal merangkumi makanan halal serta kewangan dan perbankan Islam, hub pendidikan tinggi, hub industri solar, hub akua kutur moden dan sebagainya; penubuhan Industrial Park Management Group (IPMG), bermula di tiga kawasan dan akan perluas ke semua zon perindustrian secara berperingkat-peringkat dan berdasarkan keperluan semasa.

Bajet ini wajar diberi pujian kerana walaupun perbelanjaan sosial bagi kebajikan rakyat meningkat selaras dengan konsep kerajaan berkebajikan, Kerajaan Negeri Selangor masih mampu mengunjurkan suatu bajet berimbang (balanced budget) dan mengelakkan defisit dengan mengamalkan tadbir urus yang telus, berhemah dan berhemat. Bagaimanapun, adalah lebih berwaspada jika seterusnya Kerajaan Negeri dapat mengurangkan lagi perbelanjaan terutamanya belanja mengurus serta meningkatkan lagi hasil pendapatan untuk mendapat ‘surplus’ atau lebihan sebagai bekal bagi menghadapi sebarang kemungkinan.

Memikul amanah mengurus kewangan negeri, Kerajaan Negeri Selangor menganjurkan urus tadbir perbelanjaan yang telus, cekap dan berjimat-cermat berdasarkan prinsip ‘alah membeli menang memakai’ dan garis panduan perbelanjaan berhemat untuk Kerajaan Negeri dan segala organisasi berkaitan dengan:

(a) berhati-hati membelanjakan wang rakyat untuk mengelakkan pembaziran, ketirisan atau perbelanjaan yang tidak membawa pulangan atau manfaat yang wajar kepada rakyat

(b) memastikan tender terbuka dan telus untuk mengelakkan kenaikan kos pembinaan atau/dan penyelenggaraan bagi infrastruktur dan prasarana awam lain serta penyelewengan/rasuah dalam projek-projek Kerajaan

(c) mematuhi disiplin kewangan yang tinggi

(d) menggandakan hasil pendapatan Kerajaan Negeri melalui peningkatan royalti bahan batuan, program pembangunan sumber air khususnya sungai, perlesenan bahan pencemar (effluent discharge) dan perlaksanaan konsep “Let Polluters Pay!”, program rakan pintar (smart partnership) bersama PBT, NGOs dan pihak swasta, kajian semula kadar caj abstraksi air mentah, selaras dengan kenaikan kadar tarif air yang dirawat

(e) mengamalkan sistem kutipan tunggakan cukai secara tuntas

Sebelum meluluskan dan melaksanakan sesuatu projek yang melibatkan wang Kerajaan Negeri ataupun penswastaan sebarang utility/kemudahan awam, suatu “cost-benefit analysis” perlu dijalankan untuk mengelakkan situasi berat sebelah di mana projek tersebut akan memberi keuntungan hanya kepada syarikat-syarikat tanpa perlu menanggung sebarang risiko tetapi rakyat pula yang terpaksa menanggung beban kenaikan tarif atau harga yang tidak munasabah.

Bagaimanapun, sasaran pertumbuhan KDNK sebanyak 5.9% pada tahun 2008 dan 5.7% pada tahun 2009 bagi Negeri Selangor mungkin terlalu optimistik dan sukar untuk direalisasikan memandangkan kemelesetan ekonomi dunia yang semakin meruncing diakibatkan oleh kemelut kewangan global yang serius terutama di kalangan negara-negara maju di mana krisis sub-prima adalah penyebab utama serta kesannya ke atas eksport Malaysia.

Malah, sebilangan besar pakar ekonomi meramalkan bahawa KDNK Malaysia akan berkembang pada kadar sekitar 3% hingga 4% pada tahun 2009 dan di antara 5% dan 5.5% pada tahun 2008. Berkemungkinan besar Kerajaan Negeri Selangor perlu menyemak semula sasaran pertumbuhan KDNK khususnya bagi tahun 2009.

Secara kesimpulannya, Kerajaan Negeri Selangor berazam ‘memajukan negeri dan memewahkan rakyat Selangor’ yakni mentadbir untuk kebajikan rakyat dengan menjamin pertumbuhan ekonomi yang mapan dan memastikan ‘no Selangorian left behind’ atau tiada rakyat Selangor yang ketinggalan dalam arus pembangunan ini. Ini penting untuk memastikan kestabilan sosioekonomi dan politik Selangor, keharmonian antara kaum dan seterusnya menyumbang kepada kemajuan ekonomi Malaysia secara keseluruhannya.


Selangor Tables Balanced Budget For 2009

Bernama
SHAH ALAM, Oct 20 (Bernama) -- Selangor Menteri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim on Monday announced a balanced income-expenditure 2009 Budget for the state.

The state government has allocated RM1.4 billion for expenditure from an estimated income of RM1.4 billion next year, he said when tabling the 2009 Budget at the state assembly which took off here.

The RM1.4 billion projected income for next year compared with an estimated income collection of RM1.34 billion this year.

Abdul Khalid said the income amount covered tax revenue of about RM463 million, non tax revenue of RM530 million and non revenue receipts of RM407 million.

As for expenditure, RM689.4 million will be used for management expenses and RM710.6 million for development.

From the RM689.4 million allocated for management, RM256.8 million will be for emoluments which are expected to increase due to the rise in oil price which has resulted in price increases for other goods.

A total of RM432.6 million meanwhile has been allocated for other expenses such as services, supply and purchase of assets.

From the RM710.6 million allocated for development, he said RM235.2 million will go towards various services projects for the people, development of rural areas, town, industries, fishing industry, entrepreneurs, human capital, research and programmes and sharing the Selangor economic cake with the people, as well as programmes under the permanent executive council (EXCO).

Another RM190.1 million will go to the Works Department to build and upgrade roads and bridges while RM65.2 million will go to the Water and Drainage Department to take care of flood mitigation projects, develop agriculture areas and other water related projects as well as improve drainage in residential and industrial areas.

The Selangor Islamic Religious Department will get RM103.5 million to finance the building and upgrading of primary religious schools as well as religious offices and mosques.

Another RM36 million will be for the State Treasury project where RM1.0 million will be used to upgrade its computer system and finance other general projects amounting to RM35 million.

When tabling the Budget, Abdul Khalid also said that the state government had various other strategies to increase the state coffer including through the increase in royalty payments for materials like stones and sand.

The state government had set up a subsidiary company Kumpulan Semesta Sdn Bhd this year to focus on the sand business. This is expected to bring in income amounting to RM150 million next year compared with a royalty collection of RM20 million last year.

Kumpulan Semesta started its sand business in September with sand mining activity in Dengkil, Sepang and expects to produce 1.5 million cubic meter of sand a year.

Abdul Khalid also said that the state government was looking into new sand mining areas in Olak Lempit, Banting.

"The state's income can be also increased using rivers as a source of income. Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) is reported to have come up with several short and long term plans and activities for the development of water resources," he said.

Comments :

0 comments to “SEDUTAN BAJET 2009 SELANGOR”
 

x

Photobucket

e


Popular Posts

Followers


View My Stats

pautan lain

  • - Mesyuarat Agung Khas AMALNITA perihatin Pelancaran Tabung PDS AMALNITA dan anda
    5 years ago
  • "Paciaru" atau breakfast. - Yb Meru bersama Mr.Maniam turun padang memantau jalan2 berlubang di susur keluar highway Setia Alam ke Jln Meru dan Jln Korporat Kawasan Meru ...
    5 years ago

Ab

zwani.com myspace graphic comments

x

Photobucket

Recent Comment

ISLAMICITY

SEARCH THE TRUTH

Search in the Quran
Search:
Download | Free Code
www.SearchTruth.com